Audyt sieci bezprzewodowej Wi-Fi

Zajmujemy się wykonywaniem profesjonalnych audytów sieci bezprzewodowych typu predictive, passive i active. Wykorzystując odpowiednie narzędzia do przeprowadzania pomiarów parametrów już istniejących sieci, realizujemy kompleksowy audyt bezpieczeństwa sieci Wi-Fi. Nasze staranne analizy pozwalają na rozwiązanie problemów wydajnościowych i jakościowych występujących w sieci WLAN oraz ich właściwe utrzymanie. Audyt sieci WLAN to niezbędne rozwiązanie w przypadku planowania rozbudowy sieci.

Profesjonalny audyt sieci bezprzewodowej to szczególnie ważna opcja także dla projektów o wysokich wymaganiach jakościowych względem sieci WLAN, tj. projektów z dużą gęstością użytkowników i przepływnością. To również przydatne rozwiązanie w przypadku obiektów niestandardowych. Wykonujemy w nich m.in. symulację propagacji dla pokrycia sygnałem i dobieramy odpowiednie anteny dla obiektów z antresolami, z wysokim składowaniem czy z wybiórczym pokryciem zasięgu.

Wyniki analiz przedstawiamy zawsze w formie pisemnej z dokładnym omówieniem specjalistów realizujących pomiary. Raporty obejmują także rekomendacje dotyczące zmian w konfiguracji, które uwzględniają pełne bezpieczeństwo sieci Wi-Fi oraz „best practices”.


Projektowanie sieci WiFi

Zajmujemy się projektowaniem sieci bezprzewodowych w halach produkcyjnych, magazynowych, obiektach biurowych oraz dowolnych innych budynkach. Wykorzystujemy profesjonalne oprogramowanie EKAHAU Site Survey, pozwalające na zaplanowanie właściwego rozmieszczenia Access Pointów w oparciu o wymagania wydajnościowe planowanej sieci, plany obiektu oraz wymogi sieci w kontekście aplikacji. Wykonując projekt sieci Wi-Fi, bierzemy pod uwagę m.in. oczekiwaną prędkość transmisji, liczbę obsługiwanych klientów, możliwość transferu dużych plików graficznych, korzystanie z połączeń głosowych i wideo, jak również redundancję w przypadku awarii oraz zapewnienie pokrycia zasięgiem wskazanego obszaru.

Przygotowujemy kompleksową symulację działania oraz projekt sieci bezprzewodowej wraz z rozlokowaniem AP na terenie obiektu. Zapewniamy pełną realizację usługi, począwszy od stworzenia planu, aż po jego wykonanie. Wdrażamy i utrzymujemy zaprojektowane przez nas sieci.

Projektujemy sieć WLAN w pełni dopasowaną do potrzeb firm i organizacji. Oferujemy dobór rozwiązań i producentów sprzętu na podstawie szczegółowej analizy wymagań klienta. Opracowujemy założenia do budżetu na inwestycję, biorąc pod uwagę planowaną sieć strukturalną i dokładną liczbę niezbędnych AP.


EKAHAU Site Survey

W naszej codziennej pracy używamy oprogramowania EKAHAU Site Survey (ESS). To narzędzie przeznaczone do profesjonalnego planowania oraz administrowania sieciami bezprzewodowymi. Umożliwia ono optymalne rozmieszczenie i konfigurację urządzeń, dzięki czemu możemy zapewnić maksymalną skuteczność pracy oraz bezpieczeństwo sieci Wi-Fi. Właściwe rozplanowanie Access Pointów pozwala na uzyskanie optymalnej siły sygnału, bez międzykanałowych interferencji, a także zachowanie odpowiedniej pojemności sieci zapewniającej niezawodne, stabilne i wydajne połączenie na danym terenie. Specjalistyczne oprogramowanie pozwala na zobrazowanie funkcjonowania sieci w obszarze faktycznej pracy, a nie tylko w miejscu instalacji punktu dostępowego. Dane są zbierane przez operatora na ziemi, czyli tam, gdzie sprzęty mobilne faktycznie pracują. Dzięki temu wykonana wizualizacja przedstawia prawdziwe i całościowe środowisko pracy, co przekłada się na skuteczność realizowanych przez nas usług. Zaawansowane modele matematyczne zaszyte w oprogramowaniu ESS dają możliwość otrzymania danych wyjściowych uwzględniających poziom tłumienia sufitów, ścian oraz innych terenowych przeszkód.

Nasi specjaliści, korzystając z EKAHAU Site Survey, mogą również w szybki sposób wykryć i zdiagnozować dowolne problemy w sieci, a także zaprojektować sieć WLAN o optymalnych parametrach, dopasowaną do indywidualnego charakteru pracy i potrzeb klienta w zakresie m.in. transmisji danych, głosu czy systemów lokalizacji RTLS.

Praktyczne oprogramowanie działa poprawnie w każdej sieci 802.11, w tym również w cieszących się dużą popularnością sieciach z centralnym zarządzaniem. Pozwala na kompleksowe projektowanie sieci Wi-Fi. Wykorzystując to narzędzie, nasi specjaliści z powodzeniem planują sieć Wi-Fi w strukturze 3D, a propagacja uwzględnia sąsiednie kondygnacje i budynki, charakter przegród (z cegły, betonu czy płyt kartonowo-gipsowych), typ anten oraz wysokość montażu.

Opracowując projekt sieci bezprzewodowej, przeprowadzamy staranną analizę pracy sieci pod kątem indywidualnych wymagań, takich jak planowane obciążenia czy charakter przesyłanych danych. EKAHAU Site Survey pomaga nam również w wykonywaniu pomiarów poziomu sygnału użytecznego, wizualizacji odstępu sygnał-szum, a także mierzenia interferencji z możliwością symulacji dla zadanego obciążenia sieci.

Oprogramowanie daje możliwość przeprowadzenia dokładnej analizy automatycznej pracy sieci wraz z wizualizacją problemów dla schematów RTLS, multimedia (DLNA), VoIP czy Transfer Danych. Pozwala na przeprowadzenie dodatkowej analizy widma 2.4 GHz pod kątem sygnałów pochodzących ze źródeł innych niż Wi-Fi, jak również wykorzystanie danych z GPS przy badaniach sieci w otwartym terenie. Umożliwia także integrację z rozwiązaniami lokalizacyjnymi EKAHAU Real-Time Location Tracking System, automatyczne opracowywanie raportów na bazie definiowanych szablonów oraz fachowe wsparcie przy analizie i likwidacji problemów z transmisją bezprzewodową.

Narzędzie EES służy też do badania propagacji bez konieczności łączenia się z siecią Wi-Fi. Dzięki niemu możliwe jest wsparcie planowania rozszerzeń sieci poprzez wizualizację dla nowych punktów dostępowych i symulację propagacji (modelowanie przestrzeni). Oprogramowanie zapewnia ponadto czytelne przedstawienie wyników pomiarowych w postaci map.


Projekt i rozbudowa sieci Wi-Fi / WLAN

Poza fachowym projektowaniem nowych sieci, oferujemy także usługi ich poszerzenia. Rozbudowa sieci Wi-Fi to najlepsze rozwiązanie w przypadku m.in. rozwoju firmy, powiększenia jej siedziby i zatrudnienia nowych pracowników.

Zapewniamy szybką i sprawną realizację usług projektowania oraz rozbudowy sieci Wi-Fi. Na podstawie przesłanych przez klienta wymagań dotyczących sieci (opisu biura, budynku, pomieszczenia, usług uruchamianych w sieci czy liczby urządzeń korzystających z niej), przedstawiamy wycenę wykonania projektu sieci bezprzewodowej i wyznaczamy termin realizacji zlecenia. Po zaakceptowaniu wstępnej wyceny przystępujemy do pracy. Pozostajemy w stałym kontakcie z klientem, aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące planu pomieszczeń, typu Acces Pointów oraz innych danych mających wpływ na wykonanie profesjonalnego planu sieci Wi-Fi. Niekiedy konieczne jest wykonanie wizji lokalnej, podczas której badamy obecność oraz wpływ sąsiednich sieci internetowych.

Po realizacji usługi przesyłamy klientowi szczegółowy raport zawierający dane na temat konkretnego rozmieszczenia AP w obiekcie. Rozrysowujemy trasy kablowe oraz opisujemy ewentualne punkty dystrybucyjne. Umieszczamy w dokumencie teoretyczne wartości opóźnień, zakłóceń międzykanałowych, przepustowości oraz pojemności sieci.

Naszą ofertę kierujemy do organizacji, firm i instytucji o dowolnej wielkości. Audyty, rozbudowę i projektowanie sieci WLAN wykonujemy w każdym projekcie sieciowym – począwszy od niewielkich przestrzeni biurowych, obejmujących kilka lub kilkanaście AP, aż po bardzo duże instalacje w największych obiektach. Obsługujemy m.in. hotele, ośrodki wczasowe, duże przestrzenie biurowe, hale produkcyjne i magazyny. Zajmujemy się także analizą i projektowaniem sieci w obiektach sportowych, centrach handlowych, muzeach, szpitalach, sieciach WLAN na obszarze miast oraz wielu innych budynkach i przestrzeniach.

Zapewniamy ponadto specjalistyczne doradztwo dotyczące doboru właściwych rozwiązań w zakresie projektowania i rozbudowy sieci, jak też wyboru najlepszych urządzeń. Dzięki temu nasi klienci mają pewność, że stworzona przez nas sieć będzie działała prawidłowo i wydajnie.

Zapraszamy do kontaktu

Masz pytania odnośnie naszych usług? Chętnie na nie odpowiemy.

Skontaktuj się