SIECI PRZEMYSŁOWE

Specjalizujemy się w projektowaniu i budowie sieci przemysłowych do sterowania pracą maszyn oraz poszczególnymi procesami biznesowymi. Dostarczane przez nas rozwiązania są w pełni dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych klientów, łącząc najnowocześniejsze technologie z wysoką jakością urządzeń i szerokimi możliwościami konfiguracji. Tworzone przez nas sieci przemysłowe pozwalają na pełną automatyzację zakładu, usprawniając komunikację pomiędzy poszczególnymi urządzeniami oraz całymi liniami produkcyjnymi.

Sieci miedziane

Tradycyjna infrastruktura oparta o miedziane sieci przemysłowe będzie efektywnym rozwiązaniem dla małych i średnich firm oraz biur. Parametry sieci CAT 5E pozwalają na szybki i stabilny transport danych w standardzie Gigabit Ethernet do 1000BASE-T. Z kolei projektując zaawansowane sieci przemysłowe do sterowania infrastrukturą produkcyjną, wykorzystujemy standardy CAT 6A lub CAT 7, charakteryzujące się wyższą przepustowością, lepszym poziomem tłumienia hałasu przy wysokich częstotliwościach oraz wyższym standardem zabezpieczeń.

Miedziane sieci przemysłowe znajdują zastosowanie m.in. przy:

  • utrzymaniu ruchu w zakładzie produkcyjnym,
  • przesyłaniu danych pomiędzy poszczególnymi urządzeniami,
  • komunikacji pomiędzy maszynami a komputerami przemysłowymi PLC,
  • integracji systemów sterujących.


Sieci światłowodowe

Oprócz infrastruktury miedzianej projektujemy również sieci przemysłowe na podstawie technologii światłowodowej z certyfikacją oraz 20-letnią gwarancją na dostarczane przez nas rozwiązania. Światłowodowe sieci przemysłowe znajdą zastosowanie zarówno w biurze, jak i w zakładach przemysłowych. W stosunku do infrastruktury miedzianej światłowód pozwala na tworzenie wydajniejszych, szybszych oraz stabilniejszych połączeń na znacznie większych odległościach, dzięki czemu tego rodzaju sieci przemysłowe stanowią optymalne rozwiązanie przy konieczności zapewnienia błyskawicznego przesyłu danych pomiędzy dwoma oddalonymi od siebie punktami.

Profesjonalne i nowoczesne sieci przemysłowe od firmy QITNetworks

Z uwagi na liczne i trudne do spełnienia wymagania, które stawiane są przed urządzeniami przemysłowymi, a także fakt nieustannie postępującego rozwoju dostępnych na rynku rozwiązań, współczesna sieć przemysłowa musi uwzględniać w ramach siebie wiele coraz to bardziej nowoczesnych funkcjonalności. Obecnie są to już nie tylko łączące poszczególne komponenty i umożliwiające kontrolę na transmisją danych switche, ale również niejednolite rodzaje innych podzespołów, występujące w postaci chociażby modułów bezprzewodowych. Dzięki nim do sieci automatyki możliwe jest przyłączenie końcowych urządzeń mobilnych czy też systemów transportowych.

Trendem silnie zyskującym na popularności wśród przedsiębiorców jest również to, że zarówno już istniejące sieci, jak i dopiero opracowywane projekty sieci przemysłowych coraz częściej wzbogacane są o zaawansowane komponenty skoncentrowane na uzyskiwaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Za sprawą ich wykorzystania cały system staje się lepiej chroniony, przy zachowaniu możliwości uzyskiwania szyfrowanego zdalnego dostępu do poszczególnych przynależnych do niego urządzeń czy maszyn.

Wszystkie wymienione powyżej aspekty, a także pozostałe funkcjonujące na rynku innowacje, w które mogą zostać wyposażone konkretne rodzaje sieci przemysłowych, są kluczowe w kontekście utrzymania przewagi konkurencyjnej nad pozostałymi firmami działającymi w danej branży. W związku z tym firmie QITNetworks przykładamy olbrzymią wagę do tego, aby dla naszych klientów wdrażać sieci przemysłowe nowoczesne, maksymalnie wydajne i długotrwale utrzymujące swoją niezawodność.

Wieloletnie doświadczenie na rynku, rzetelna wiedza, wysokie kwalifikacje personelu oraz doskonałe relacje z licznymi partnerami biznesowymi umożliwiają nam dostarczanie rozwiązań optymalnych, bezawaryjnych i gwarantujących swobodną komunikację nawet, a może nawet szczególnie wtedy, gdy tworzymy projekty sieci przemysłowych bardzo silnie rozbudowanych.


Najważniejsze rodzaje sieci przemysłowych

Istnieje bardzo wiele metod klasyfikacji, na bazie których można wyszczególnić konkretne rodzaje sieci przemysłowych. Temat ten jest więc niezwykle złożony i co do zasady omawiamy go z klientami przede wszystkim przez pryzmat specyfiki ich działalności oraz ich indywidualnych potrzeb. Aby jednak dostarczyć Ci chociaż ogólny pogląd na to, jakie rozwiązania oferuje w tym zakresie rynek, poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie, w ramach którego opisaliśmy trzy najważniejsze rodzaje sieci przemysłowych.

Jednym z najbardziej ogólnych czynników podziału, który można przyjąć, aby wyodrębnić konkretne rodzaje sieci przemysłowych jest to, jakie dane one przenoszą oraz z jakich urządzeń w tym celu korzystają. Pierwszym uzyskanym w ten sposób wariantem systemu będą dyskretne sieci przemysłowe fieldbus, które mają za zadanie łączyć sterowniki ze zdalnymi układami wejścia/wyjścia. Sieci tego typu wykorzystuje się do komunikacji m.in. enkonderów, sterowników silników, napędów cechujących się zmienną częstotliwością VFD, systemów wizyjnych, a także rozmaitych przyrządów procesowych oraz innych urządzeń, dla których specyficzne jest generowanie danych o dużej złożoności. Kolejne rodzaje sieci przemysłowych to warianty procesowe oraz sieci typu czujnik/siłownik. Jak wskazuje już sama jej nazwa, procesowa sieć przemysłowa pozwala na komunikowanie się przede wszystkim z przyrządami procesowymi, a także na komunikację z siłownikami. Spośród konkretnych przykładów podzespołów ze wspomnianych kategorii wymienić można m.in. zawór sterujący, przepływomierz, czujnik poziomu czy też sensory temperatury lub ciśnienia.

Procesowe sieci przemysłowe można stosować w obrębie obszarów roboczych zagrożonych wybuchem oraz pożarami. Z tego względu często wykorzystywane są w rafineriach ropy naftowej. Oprócz tego nierzadko spotyka się je również w ramach zakładów farmaceutycznych, chemicznych oraz zajmujących się oczyszczaniem i uzdatnianiem wody.

Ostatni ze wspomnianych wariantów sieci przemysłowej to sieć typu czujnik/siłownik. Przeznaczona jest ona do obsługi relatywnie prostych urządzeń, takich jak krańcowe wyłączniki czy też rozmaite przyciski i zawory, gdzie całe sterowanie ograniczone jest do funkcji wyłączania oraz włączania.

Wszystkie opisane pokrótce powyżej rodzaje sieci przemysłowych co do zasady mają pewną wspólną cechę. W większości przypadków bowiem umożliwiają one połączenie określonej grupy urządzeń z pojedynczym sterownikiem albo z siecią wyższego poziomu. Ponadto wszystkie z nich zapewniają sterownikom oraz urządzeniom komunikację na bazie połączeń wielopunktowych, dwukierunkowych, cyfrowych i szeregowych.


QITNetworks - rzetelne i skrupulatnie opracowywane projekty sieci przemysłowych

Sieć Ethernet wciąż należy do najczęściej stosowanych w ramach zarówno polskich, jak i zagranicznych przedsiębiorstw. Rozwiązanie to jednak nieustannie się rozwija, co pociąga za sobą nie tylko korzyści, ale także i pewne wady. Spośród tych drugich warto wspomnieć przede wszystkim o tym, że wraz ze wzrostem liczby komponentów obsługujących sieci przemysłowe Ethernet wzrasta także ryzyko niepożądanego obiegu informacji w jej obrębie, co z kolei może owocować zakłóceniami funkcjonujących w zakładzie procesów. Zagrożenie takie może być związane chociażby z niewłaściwym ustanowieniem pętli czy też z podłączeniem do sieci nieautoryzowanego urządzenia.

Aby zatem możliwa była bezproblemowa komunikacja, profesjonalne projekty sieci przemysłowych powinny uwzględniać odpowiednie, dedykowane protokoły, w tym np. PROFINET czy EtherNet/IP. W tym miejscu pojawia się jednak dodatkowy problem związany z tym, że nie wszystkie urządzenia, które obsługuje sieć przemysłowa, będą w stanie z nimi kooperować przy jednoczesnym umożliwianiu efektywnej transmisji danych. Jest to czynnik, o którym bezwzględnie trzeba pamiętać, opracowując projekty sieci przemysłowych czy też rozbudowując systemy już istniejące.

Ponadto niezwykle ważne z perspektywy projektanta są również aspekty wynikające z najnowszych funkcjonujących na rynku trendów technologicznych. Wśród nich znajdują się rozwiązania takie jak chociażby urządzenia inteligentne czy coraz bardziej zyskujące na popularności chmury. Tworząc sieci przemysłowe, warto rozważyć też opcje pozwalające na konserwację urządzeń w formie zdalnej. Koniecznością jest także rozważenie zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem.

Jak widać elementów, które trzeba dokładnie przeanalizować opracowując kompleksowe projekty sieci przemysłowych, jest bardzo wiele. Jednocześnie są one przy tym fundamentalne dla efektywności działania firmy. W QITNetworks doskonale zdajemy sobie sprawę z wyzwań, które spoczywają na podmiocie odpowiedzialnym za wdrożenie tak skomplikowanego rozwiązania, jak sieć przemysłowa. W związku z tym podejmując z nami współprace, możesz mieć pewność, że każdy, zarówno wspomniany, jak i niewspomniany powyżej szczegół powstającego systemu zostanie przez nas dobrze przemyślany i dostosowany precyzyjnie do specyfiki Twojego przedsiębiorstwa.


Sieć przemysłowa we współpracy z QITNetworks - dlaczego warto?

Podstawową zaletą firmy QITNetworks jest bardzo silne wyspecjalizowanie w swojej dziedzinie, dzięki któremu każda wdrażana przez nas sieć przemysłowa zapewnia docelowym użytkownikom szybki przepływ danych, brak zakłóceń, wieloletnią bezawaryjność, a także wysoki poziom ochrony. Ponadto wszystkie tworzone przez nas sieci przemysłowe przy wspomnianych wcześniej atutach pozostają również łatwe w obsłudze oraz maksymalnie zredukowane pod względem koniecznych do poniesienia przez inwestora kosztów.

Bardzo ważnym atutem naszej oferty jest dodatkowo fakt, że implementując projekty sieci przemysłowych, nie przerywamy współpracy z klientem po samym oddaniu gotowego rozwiązania. Po zakończeniu prac przechodzimy bowiem do etapu zbierania pomiarów i przeprowadzania analiz, którego zwieńczeniem jest wydanie specjalnego certyfikatu równoznacznego m.in. z uzyskaniem 20-letniej gwarancji na wdrożony przez nas system. Oprócz tego wraz z certyfikatem otrzymasz od nas także dostęp do umieszczonej w chmurze przestrzeni, która zawiera szczegółową dokumentację projektu oraz wyniki wykonanych wcześniej pomiarów i analiz. Dzięki temu Twoja sieć przemysłowa finalnie będzie o wiele łatwiejsza w utrzymaniu czy ewentualnej późniejszej rozbudowie.

Zapraszamy do kontaktu

Masz pytania odnośnie naszych usług? Chętnie na nie odpowiemy.

Skontaktuj się