CERTYFIKACJA SIECI QITNETWORKS

Nieprzerwane, bezawaryjne działanie sieci jest warunkiem komfortowego korzystania z niej, a także zapobiega tworzeniem się przestojów w pracy. Certyfikacja pomaga sprawdzić, czy sieć funkcjonuje w możliwie najlepszy sposób. Składa się ona z szeregu skomplikowanych testów, których zaliczenie świadczy o prawidłowym działaniu.


Czym jest certyfikacja sieci?

Certyfikowanie sieci można określić jako swojego rodzaju audyt. Ma on na celu zweryfikować poprawność wykonanych połączeń, występujące pomiędzy nimi korelacje oraz stan techniczny poszczególnych elementów. Zaleca się, aby pierwsza certyfikacja sieci odbyła się zaraz po odbiorze systemu. Kolejne audyty należy przeprowadzać w miarę regularnie, aby w odpowiednim momencie wychwycić odstępstwa od normy. Trzeba bowiem pamiętać, że wraz z upływem czasu mogą pojawić się problemy z działaniem w każdej, nawet najbardziej profesjonalnej sieci.


Z czego składa się certyfikacja?

Proces zakłada sprawdzenie wielu różnych parametrów. Certyfikacja bada przede wszystkim następujące elementy:

  • długość linii,
  • tłumienie sygnału,
  • mapę połączeń,
  • rezystancję,
  • czas opóźnienia propagacji sygnału w torze,
  • rozrzut propagacji,
  • każdego rodzaju przesłuch,
  • ACR kabla.


Certyfikacja sieci jest więc najpełniejszym sposobem na określenie rzeczywistego stanu połączeń.


Wykonujemy nasze usługi m.in w miastach: KrakówKatowiceChorzówGliwiceŻywiecBielsko-BiałaOświęcimKętyWadowiceAndrychów oraz na terenie całej Polski

Zapraszamy do kontaktu

Masz pytania odnośnie naszych usług? Chętnie na nie odpowiemy.

Skontaktuj się

Dlaczego warto poddać sieć badaniu certyfikującemu?

Główną zaletą audytu jest zyskanie pewności w zakresie poprawnego funkcjonowania wykorzystywanego systemu. To znacząco oddala ryzyko wystąpienia awarii lub drobnych błędów, które mogą spowodować przerwę w pracy. Poza tym certyfikacja daje wieloletnią gwarancję na wykonane okablowanie. Otrzymane zaświadczenie o stanie sieci można wykorzystać jako dowód przy innych zewnętrznych inspekcjach lub jako załącznik do formalnego wniosku (np. o dofinansowanie). Certyfikacja sieci przydaje się również do odbudowy bądź rozbudowy posiadanego systemu.


Gdzie zamówić profesjonalną certyfikację?

Nasi fachowcy korzystają z nowoczesnej aparatury do certyfikacji okablowania. Efektem ich pracy jest otrzymanie certyfikatu potwierdzającego zgodność okablowania z obowiązującymi normami. Zapraszamy do kontaktu, aby dowiedzieć się więcej o oferowanych przez nas usługach.


Certyfikacja sieci LAN - najczęstsze awarie w połączeniach sieci LAN

Działanie sieci LAN nie pozostaje bez ryzyka awarii, które mogą się pojawić w wielu miejscach. Do najczęstszych zaliczamy zwarcia między poszczególnymi przewodami, a także ich zerwanie. Powszechnym problemem stają się również rozdzielone lub odwrócone pary kabli. Wszystkie powyższe awarie wykrywa certyfikacja sieci LAN. Za pomocą specjalistycznych urządzeń pomiarowych można utrzymać właściwe działanie komponentów instalacji. Konieczność szybkiej i precyzyjnej identyfikacji problemów sprawia, że certyfikacja sieci nabiera szczególnego znaczenia dla całego systemu.

W przypadku sieci LAN zdecydowana większość problemów ma charakter fizyczny i nie dotyczy oprogramowania. Na etapie montażu nietrudno o pomyłkę, dlatego certyfikacja sieci LAN otrzymuje ważne zadanie kontroli parametrów technicznych okablowania, sprawdzenia połączeń, weryfikacji łączności z siecią Wi-Fi.

Certyfikacja sieci wykorzystuje testery okablowania miedzianego wyposażone w funkcje diagnostyki i lokalizacji występowania problemów.

Omówmy jedną z najpowszechniejszych awarii, czyli błędy podziału pary, gdzie można zobaczyć wyraźną przewagę specjalistycznego testera mapującego nad innymi rozwiązaniami. Przyczyny należy szukać w specyfikacji technicznej urządzenia. Tester mapujący powinien umożliwiać analizę nie tylko na parach kabli, lecz sprawdzać każde połączenie z osobna. Błędy podziału pary pojawiają się wówczas, gdy montaż zakończenia połączeń odbędzie się niezgodnie z zaleceniami. Jeśli żyły zostaną odwrócone, zwykły tester mapujący uzna to za sytuację zupełnie poprawną, gdyż połączenie nie uległo przecież zerwaniu. Jednak z punktu widzenia zastosowań Ethernetu, który pociąga za sobą konieczność transmisji pozytywnych i negatywnych sygnałów, jego normalne funkcjonowanie nie będzie możliwe na parach skręconych, które wygenerują bardzo wysoki poziom przesłuchu. Nawet jeśli transmisja nie ulegnie całkowitemu zerwaniu, przepustowość łącza będzie diametralnie ograniczona.

Certyfikacja sieci LAN prowadzona za pomocą dedykowanego miernika LAN wykazuje znacznie większą skuteczność niż proste metody domowego użytku.

Jedną z najbardziej problematycznych kwestii staje się także wykrywanie uszkodzeń ukrytych, niewidocznych w pierwszej warstwie testowej. Należą do nich m.in. uszkodzenia okablowania ujawniające się przy wysokich poziomach transmisji danych. Jakiekolwiek przebicia czy zakłócenia w parze systemu okablowania mają potencjał do generowania znacznych problemów w najmniej oczekiwanych momentach. Błędny montaż wtyczek lub innych łączonych komponentów sieci stwarza przeszkodę dla przesyłu danych, z czasem prowadząc do poważniejszych uszkodzeń. Sieci LAN stanowią system naczyń połączonych, zatem awaria w jednym miejscu generuje zakłócenia dla całości przesyłu. Zatem certyfikacja sieci ma za zadanie identyfikację problemu ze snajperską precyzją, gwarantując możliwość szybkiego reagowania w celu zapewnienia właściwej specyfikacji dla systemu.


Certyfikacja sieci LAN - na czym polega kontrola przesłuchu?

Przesłuch to zjawisko, którego nie da się w całości wyeliminować. Polega na transmisji części sygnału z jednej pary miedzianej do kolejnej. Zjawisko przesłuchu zostaje wzmocnione przy zmianach częstotliwości przesyłu, dlatego zakłócenia transmisji stają się przyczyną lawinowego występowania dodatkowych problemów. Chociaż przesłuch pojawia się na całej długości okablowania, największą intensywność wykazuje na konektorach ze względu na ich niestandardową budowę - skręcenie systemu kabli. Przesłuchy stwarzają zakłócenia na przepustowości, dlatego jego ograniczenie do minimum staje się podstawowym zadaniem podczas instalacji sieci LAN. Certyfikacja sieci LAN bierze za swój cel wykazanie miejsc, gdzie mogą wystąpić największe straty prędkości przesyłu na skutek przesłuchu. Kontrola przesłuchu pozwala odnaleźć przyczynę u źródła problemu. Nadmierny przesłuch pojawia się najczęściej na konektorach niskiej jakości, lub w produktach nieprzystosowanych do częstotliwości planowanego użytkowania. Jeśli zakończenie par miedzianych na konektorze wykazuje zbyt duży stopień rozkręcenia, przesłuch mamy gwarantowany. Zatem certyfikacja sieci umożliwia nie tylko stwierdzenie lokalizacji problemu, ale formułowanie wniosków co do przyczyny.

Kwestią niezwiązaną z przesłuchem, lecz generującą podobne problemy, okazują się wszelkie straty odbiciowe na całej długości instalacji. Sygnał odbijany przez okablowanie lub konektory i wracający do urządzenia pierwotnej transmisji to czysta strata, redukująca pełną zdolność przesyłu. Przyczynami tego zjawiska stają się niewłaściwe zakończenia kabli, zbyt duża ilość konektorów lub niekompatybilne ze sobą wtyczki. Certyfikacja sieci LAN wykrywa również ten rodzaj problemu, stając się kompleksowym narzędziem diagnostycznym w celu zagwarantowania optymalnych parametrów całego systemu.


Czy certyfikacja sieci może sprawdzić realną wydajność okablowania?

Certyfikacja sieci LAN nie ogranicza się wyłącznie do wykrywania błędów montażowych czy konstrukcyjnych dla okablowania. Z punktu widzenia użytkownika końcowego kluczową sprawą staje się stwierdzenie rzeczywistej wydajności systemu, w zestawieniu z obiecywaną specyfikacją producenta. Pomaga to wyeliminować wszelkie nadużycia w oznaczeniach, które nie odpowiadają faktycznej wydajności. Certyfikacja sieci stanowi często podstawę do reklamacji zainstalowanych komponentów, które nie spełniają wymagań technicznych.

Niezgodność specyfikacyjna nie zależy od firmy instalującej, która nie ma najczęściej możliwości sprawdzenia parametrów wewnętrznych montowanej instalacji. Montażyści opierają się na oznakowaniach producenta. Certyfikacja sieci daje możliwość weryfikacji zgodności oznakowania kabli i konektorów z ich rzeczywistą przepustowością. Wydajność konektorów podlega standaryzacji zgodnie z normami ISO 11801 oraz TIA 568. Ustalono oznakowania branżowe (5e, 6, 6a), które mają pomóc w wyborze właściwych komponentów. Jednak samo wykorzystanie międzynarodowych symboli nie oznacza, że produkt spełnia wszystkie parametry zgodnie z deklaracją. W polskich warunkach testowanie sieci LAN przez niezależne podmioty nie jest wymagane przez prawo. Taka rzeczywistość daje niestety duże pole do nadużyć w kwestiach realnej wydajności. Dopóki nie zostanie przeprowadzona certyfikacja sieci LAN dla wybranego systemu okablowania, wydajność przesyłu danych pozostaje wyłącznie deklaracją producenta.

Certyfikacja sieci ma zatem newralgiczne znaczenie podczas instalacji każdego systemu, gdzie przesył danych będzie odgrywał kluczową rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa czy innej instytucji. Identyfikacja i eliminacja problemów już na etapie montażu wiąże się z dużo mniejszymi stratami, niż wykonywanie tych czynności po zakończeniu implementacji całego systemu. Certyfikacja sieci LAN daje bezpieczeństwo transmisji i wiedzę o funkcjonowaniu każdego milimetra okablowania.


Certyfikacja sieci- składniki skutecznego pomiaru

Skuteczna certyfikacja sieci LAN musi dokonywać pomiaru całego okablowania od pinu do pinu, oceniając zarazem stan izolacji przewodów przesyłowych. Niewłaściwe dopasowanie impedancji generuje stratność odbicia, który stanowi kolejny parametr mierzony w procesie certyfikacyjnym.

Tłumienie sygnału stanowi stratę jego siły w parze między poszczególnymi końcami przewodów. Im większa częstotliwość i większa długość kabla, tym mocniejsze konsekwencje zjawiska tłumienności. Certyfikacja sieci dokonuje weryfikacji parametru tłumienności do wskaźnika przesłuchu, określanego jako ACR. Im wyższa wartość ACR, tym lepsza jakość połączenia.

Czas opóźnienia propagacji sygnału w torze określa długość przesyłu impulsu przez każdą parę kabla. W procesie testowym ważna jest także różnica w propagacji opóźnień między testowymi impulsami, dokonywanymi na wszystkich parach okablowania. Rozrzut opóźnienia powinien być jak najniższy, gdyż jego zbyt wysoka wartość rodzi blokady przesyłowe. Certyfikacja sieci mierzy także rezystencję DC w celu zagwarantowania, że suma rezystancji każdej żyły w parze osiąga wartości zgodne z limitami deklarowanymi przez producenta. Regularny przesył danych w dużej mierze zależy także od impedancji samego kabla, rozumianej jako opór elektryczny w obwodach prądu przemiennego. Certyfikacja sieci ukierunkowana jest na wykrycie wszelkich zmian impedancji na całej długości połączenia, które generują odbicia i osłabienie sygnału na zakończeniach odbiornika.

Certyfikacja sieci to niezwykle skuteczne i kompleksowe narzędzie dla wykrywania błędów oraz konfrontacji faktycznych parametrów okablowania z deklaracjami producenta. Chociaż certyfikacja sieci nie stanowi obowiązku w sensie prawnym, jej przeprowadzenie gwarantuje skuteczne działanie całego systemu na wiele lat.

Kontakt

Krakowska 13/

34-120 Andrychów

Napisz do nas

Nasze usługi

Nasza firma zapewnia najwyższej jakości rozwiązania i usługi sieciowe do użytku prywatnego i przemysłowego

Sieci światłowodowe

Czytaj więcej

Sieci miedziane

Czytaj więcej

Sieci przemysłowe

Czytaj więcej

Mobilne serwerownie

Czytaj więcej

Certyfikacja sieci

Czytaj więcej

Audyt sieci wifi

Czytaj więcej

Projektowanie sieci wi-fi

Czytaj więcej