Czy Twoja sieć jest bezpieczna? Sprawdź, jak dbać o cyberbezpieczeństwo w firmie

07.03.2023

Cyberbezpieczeństwo jest ważnym tematem dla każdej organizacji, bez względu na jej wielkość.

Cyberbezpieczeństwo jest ważnym tematem dla każdej organizacji, bez względu na jej wielkość. Złośliwe oprogramowanie, wirusy i ataki hackerów sprawiają, że firmy muszą podejmować środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo sieci i aplikacji.


Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz monitorowanie i ochrona systemów informatycznych są kluczem do zapobiegania cyberatakom. O tym, jak to robić dobrze, dowiesz się z niniejszego artykułu.


Ochrona danych osobowych klientów


Właściwa ochrona danych osobowych klientów jest ważnym elementem cyberbezpieczeństwa w firmie. Pracownicy i partnerzy biznesowi potrzebują należytego zarządzania, utrzymywania i bezpiecznego przechowywania informacji wrażliwych danych. To nie tylko kwestia zaufania, ale również bezpieczeństwa. Co więcej, w większości przypadków jest ona wymagana prawnie.


Jednym z najważniejszych sposobów wzmocnienia ochrony danych jest stworzenie odpowiednich procedur. Firmy powinny wdrożyć procedury i technologie, które zapewnią ochronę danych osobowych swoich klientów. W tym celu należy stosować szyfrowanie do przechowywania wrażliwych informacji, a także ustanawiać silne hasła i inne metody autoryzacji.


Ponadto istotną rolę odgrywa zarządzanie dostępem do systemów firmowych - uprawnienia powinny być przyznawane jedynie na podstawie rygorystycznych standardów bezpieczeństwa oraz regularnie sprawdzane i aktualizowane.


Audytu sieci wi-fi pozwolą poprawić bezpieczeństwo danych dzięki wykryciu słabych punktów sieci i wyeliminowaniu ich.


Bezpieczne systemy wewnętrzne firmy


Jeśli chcesz, aby Twoja firma była bezpieczna w Internecie, musisz zainwestować w szyfrowanie i inne technologie zabezpieczeń. Ważnym krokiem jest również zabezpieczanie sieci i systemów informatycznych poprzez regularne aktualizacje oprogramowania


Spowolnienie działania usług sieciowych może być efektem przestarzałego oprogramowania firmowej strony internetowej lub innych systemów, a to z kolei może skutkować niepożądanymi incydentami z zakresu cyberbezpieczeństwa. Audyt pozwoli odkryć przyczyny problemu i poprawić cyberbezpieczeństwo firmy.


Już samo zadbanie o regularne aktualizowanie oprogramowania wpływa na znaczne ograniczenie zagrożeń, ale warto pójść o krok dalej i stworzyć jasną politykę bezpieczeństwa i listę tzw. dobrych praktyk. Taka lista może obejmować: wprowadzenie wymogu używania silnych haseł, korzystanie wyłącznie z firmowej poczty elektronicznej, systematyczne tworzenie zapasowych kopii danych czy niewykorzystywanie firmowych kont do prywatnych celów (np. aktywność w mediach społecznościowych).


Regularne szkolenia pracowników firmy


Regularne szkolenia dla pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa to podstawa profesjonalnego systemu ochrony firmowych danych. Pracownicy wszystkich szczebli powinni wiedzieć, jak rozpoznawać i unikać zagrożeń oraz jak bezpiecznie korzystać z sieci firmowej.


Niewielki odsetek pracodawców nastawionych negatywnie do tego typu szkoleń zapomina, że to przecież pracownicy mogą najszybciej wykryć nieprawidłowości w codziennym działaniu sieci i naruszenie bezpieczeństwa, a ich szybka reakcja może uratować firmę przed poważnymi stratami – także finansowymi.


Regularne szkolenia dla pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa to również sposób na zwiększenie ich świadomości i poziomu motywacji do ochrony poufnych informacji firmy i baz danych. Przy odpowiednim wsparciu technicznym w postaci narzędzi bezpieczeństwa, takich jak firewall, antywirus czy system kontroli dostępu, ochrona sieci informatycznych będzie jeszcze skuteczniejsza.


Co jeszcze powinieneś wiedzieć w kwestii cyberbezpieczeństwa swojej firmy?


Współczesne ataki na cyberbezpieczeństwo firmy są coraz bardziej zaawansowane i mogą obejmować:


  • fałszywe strony internetowe,
  • przejęcie kontroli nad systemem informatycznym za pomocą złośliwego oprogramowania,
  • fałszywe wiadomości e-mail,
  • uniemożliwienie dostępu do firmowej sieci,
  • przechwycenie danych,
  • wyłudzenia finansowe.


Oczywiście liczba zagrożeń jest znacznie dłuższa, a zbiór technik w arsenale hakerów coraz bardziej złożony. Dlatego też trzeba trzymać rękę na pulsie i poznać przynajmniej podstawowe zasady ochrony informacji poufnych oraz firmowej sieci. Przedsiębiorstwa muszą zrozumieć, że w dzisiejszych czasach cyberbezpieczeństwo jest najważniejsze.


Aby mieć pewność, że firmowa sieć jest odpowiednio zarządzana i zabezpieczona, warto skorzystać z usług profesjonalistów, którzy pomogą zadbać o cyberbezpieczeństwo. Dzięki temu firma może w pełni chronić swoje dane, a także uniknąć kosztownych problemów spowodowanych przez cyberprzestępców.


Chcesz mieć pewność, że Twoja firma będzie bezpieczna? Skontaktuj się z nami. Przeprowadzimy audyt sieci i wytypujemy obszary, które wymagają pilnej poprawy. Szybkie podejmowanie decyzji to klucz do bezpieczeństwa Twojego przedsiębiorstwa.